Tag Archives: allergy

ALLERGY

Ang mga bagay na ito ay nagdudulot ng negatibong reaksyon sa katawan ng mga sensitibong tao na nagpapakita ng matinding reaksyon ang katawan mula sa mga bagay-bagay, gaya ng pollen ng halaman, balahibo ng hayop, mga substansya o gamot, at iba pa. Dito’y maaaring makaranas ng pamumula ng balat, pangangati, pamamaga, at pagsikip ng daluyan […]