Author Archives: Rey Banaay

Bakit dapat uminom ng multivitamin?

Ang mga vitamins na kailangan ng katawan ay nakukuha natin sa mga pagkain araw-araw lalung-lalo na sa gulay, isda at prutas. Nakukuha rin natin ito sa mga supplements na mabibili sa botika. Kung ikaw ay isang hard-training na atleta, isang competitive bodybuilder, o isang average na tao na magsanay sa isang regular na batayan, ang […]

What is Nattokinase?

Nattokinase is a potent fibrinolytic (anti-clotting) enzyme complex extracted and highly purified from a traditional Japanese food called Natto. Natto is a fermented cheese-like food that has been used in Japanese culture for more than 1,000 years for its popular taste, and as a folk remedy for heart and vascular diseases. Research has shown that […]

MGA PAGKAING PAMPATALINO (BRAIN FOODS)

1. Mani – Ang mani ay may taglay na vitamin E at good fats. Ayon sa pagsusuri, kapag mataas ang lebel ng vitamin E sa iyong katawan, mas matalas din ang iyong pag-iisip.   2. Matatabang isda (oily fish) – Ang mga oily fish ay ang tuna, tilapia, salmon, sardinas, tamban at taba ng bangus. May taglay […]

Mga iba’t ibang Paraan ng Pangangalaga sa Baga

Ang baga ay isa sa mga pinakaimportanteng organ ng katawan na responsable sa a pagpasok ng oxygen sa katawan, at sa paglabas ng carbon dioxide. Kaya naman, mahalaga na mapangalagaan ang kalusugan ng baga upang mapanatili ang pangkabuuang kalusgan ng sarili.     Sa kasamaang palad, may ilang mga bagay o gawain na nakadaragdag sa posibilidad ng paghina […]

Nattokinase: Powerful Enzyme Prevents Heart Attack and Stroke

How blood clots form   Blood clotting is a natural process that allows the blood to thicken and form a clot or thrombus of blood cells. When a blood vessel is injured, platelets clump together and strands of the blood protein fibrin glue them together in order to stop the bleeding. Eventually the clot helps […]