Tag Archives: treatment

Mga iba’t ibang Paraan ng Pangangalaga sa Baga

Ang baga ay isa sa mga pinakaimportanteng organ ng katawan na responsable sa a pagpasok ng oxygen sa katawan, at sa paglabas ng carbon dioxide. Kaya naman, mahalaga na mapangalagaan ang kalusugan ng baga upang mapanatili ang pangkabuuang kalusgan ng sarili.     Sa kasamaang palad, may ilang mga bagay o gawain na nakadaragdag sa posibilidad ng paghina […]